Klauzula informacyjna RODO

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) [„RODO”], przekazujmy następujące informacje:

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Przemyslaw Warchal prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PRISMA Przemyslaw Warchal.

2. W jakim celu przetwarzane są dane osobowe i na jakiej podstawie?

Dane osobowe podane przy zakładaniu konta lub złożeniu zamówienia przetwarzane będą w następujących celach:

• realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,

• podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

• statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

3. Czy mogę odmówić podania danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek zawarcia umowy niezbędny do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

4. Czy dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom?

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, które świadczą na jego rzecz usługi wspierające go w działalności, takie jak usługi administracyjne, dostawcze, marketingowe, informatyczne

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe podane przy rejestracji konta będą przechowywane przez okres:

• w przypadku założenia konta w sklepie internetowym - w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień

• w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,

a dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

6. Jakie prawa mi przysługują?

Klientowi przysługuje prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.

7. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu nauma.art, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez nauma.art, co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: info@nauma.art

Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w dokumencie: Polityka Prywatności w witrynie nauma.art

Zarejestruj się

Zarejestruj nowe Konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się tutaj Lub Zresetuj hasło